Souhrnné zpravodaje

rok název
1978 Úspěšný podzim roku 1978
1980 TJ Baník Ostrava OKD
1981 TJ Baník Ostrava OKD 1980 - 81
1982 TJ Baník Ostrava OKD Sezóna 1981 - 82
1982 TJ Baník Ostrava OKD podzim 1982
1983 TJ Baník Ostrava OKD Sezóna 1982 - 83
1983 TJ Baník Ostrava OKD v podzimní sezóně
1984 TJ Baník Ostrava OKD Podzim 1984
1985   TJ Baník Ostrava OKD Podzim 1985
1985 TJ Baník Ostrava OKD Sezóna 1985 - 1986
1986 TJ Baník Ostrava OKD 1891 - 1986
1986 TJ Baník Ostrava OKD, trojnásobný šampión, italsky
1986 TJ Baník Ostrava OKD Bilance podzimu 1986 - 1987
1987 Přehled sezóny 1986 - 87
1987 TJ Baník Ostrava Bilance podzimu 1987
1987 Baník v Evropských pohárech
1988 Juniorka v sezóně 1987 - 88
1988 Bilance podzimu 1988
1989 Bilance sezóny 1988 - 89
1990 Juniorka v sezóně 1989 - 90
1990 Fotbalová Evropa
2002 FC Baník Ostrava 2002
2010 Ročenka FC Baník Ostrava 2009 - 10